Ιδέες, παρατηρήσεις, σχόλια, προτασεις... ΞΕΚΑΤΙΝΙΑΣΤΕΙΤΕ ΛΥΣΣΑΡΕΣ!!!


Ο κύριος Κλιάφας έχει προβλήματα #2